Petitie Gezondheidsclaims

Geachte dames en heren,

Het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie (Ministerraad) hebben een bepaling aangenomen die rechtstreeks van invloed is op de belangen van gezondheidsbewuste mensen. Het is Verordening ( EG ) nr. 1924/2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen, die in 2006 in werking getreden en sindsdien herhaaldelijk is gewijzigd.

De verordening verbiedt producenten van voedingsmiddelen vooral die informatie over de effecten van de ingrediënten te die nog niet wetenschappelijk zijn bewezen. Dit betekent dat vooral natuurlijke producten in hoge mate worden geraakt door dit verbod, omdat de EFSA (Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid) vele natuurlijke middelen zoals voedingssupplementen als voedsel beschouwt. Daarom zien we het risico dat geïnteresseerde consumenten belangrijke informatie wordt onthouden.

We zijn bezorgd, dat de inhoud van de verordening in haar huidige versie in wezen teruggaat naar de lobby van een aantal grote farmaceutische- en agribusiness bedrijven en vooral hun winsten ten goede komt. Wij geloven dat dit weer een stap is in de richting van het terugdringen en in de vergetelheid brengen van alternatieve en natuurlijke middelen en methoden in het voordeel van de conventionele geneeskunde.

Ook de rol van de EFSA moet worden heroverwogen . Verordening ( EG ) nr. 1924/2006 geeft de EFSA de bevoegdheid om wetenschappelijk te onderzoeken welke claims met betrekking tot de werking van ingrediënten zouden moeten worden toegestaan en welke verboden zouden moeten worden. Daarmee wordt de Europese Commissie in de positie gebracht om aanvragen tot goedkeuring van beweringen over de effecten van de ingrediënten te weigeren zonder verdere overweging, wanneer ze eenmaal zijn beoordeeld door de EFSA.

Volgens de laatste informatie zijn in de lijst van toegestane gezondheidsclaims ca. 90 % van alle oorspronkelijk aangevraagde gezondheidsclaims over de effectiviteit van de ingrediënten van natuurlijke hulpbronnen niet opgenomen. Het is derhalve niet verwonderlijk dat de EFSA van de 4.637 aanvragen voor goedkeuring van dergelijke claims, er slechts ongeveer 230 ingewilligd heeft.

Het huidige moment beschouwen we als bijzonder kritisch. Want op dit moment wordt er in de EU gediscussieerd over met welke wetenschappelijke criteria de EFSA talrijke nog niet beoordeelde claims met betrekking tot plantaardige materialen moet goedkeuren. Als de EFSA er niet toe gebracht kan worden gedaan om hier redelijke en billijke criteria te vinden voor plantaardige materialen, die anders moeten worden behandeld dan chemische stoffen, dreigt een vergaand verbod van het communiceren van de gezondheid-gerelateerde effecten van deze plantaardige materialen .

We zijn toegewijd aan een Europa waarin het democratisch debat over gezondheidsclaims bestendig gevoerd zal blijven. In het bijzonder eisen we op, dat op ons recht op informatie en daarmee ons recht om onszelf complementair medisch te behandelen, geen inbreuk wordt gedaan.

Het is de taak en de verantwoordelijkheid van de leden van het Parlement, die rechtstreeks door de burgers van de lidstaten van de Europese Unie werden verkozen, de bescherming van de individuele rechten te waarborgen .

Daarom verzoeken wij de leden van het Europees Parlement persoonlijk dringend de politieke discussie te starten om onmiddellijk volgende aspecten te verduidelijken:

  1. Integratie van het recht om zichzelf complementair te laten te behandelen in de gezondheidswetgeving van de Europese Unie.
  2. Hervorming van de rol van de EFSA in het EU-goedkeuringsproces.
  3. Heroverwegen van het Europese standpunt over gezondheidsclaims .
  4. Herziening van Verordening 1924/2006/EG en met inachtneming van de belangen van de Natuurgeneeskunde

Met vriendelijke groet ,

De “Verein Grundrecht auf Gesundheit” (Vereniging grondrecht op gezondheid),

1 Voorzitter Daniela Birkelbach

2 Voorzitter Günter Stein

Onderteken nu asb onze Petitie

(Na het verstrijken van de ondertekeningstermijn moet de petitie als een collectief verzoekschrift met de naam en adresgegevens van de medeondertekenaars worden ingediend bij het Europees Parlement.)

Be Sociable, Share!